Έχοντας πλούσια εμπειρία από σοβαρά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, καθώς και σε τροχαία που επέφεραν μόνιμη ή και ολική αναπηρία, αναλαμβάνουμε υποθέσεις όπως:

  • Εξώδικη και δικαστική επιδίωξη πλήρους αποκαταστάσεως κάθε ζημιάς
  • Διεκδίκηση στα δικαστήρια εναντίον ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου
  • Πλήρη βοήθεια για καταβολή αποζημίωσης από κάθε αιτία (ζημιές αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, ηθική βλάβη για τις ζημιές αυτές καθώς και για σωματικές βλάβες,  ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου)
  • Παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων