Το γραφείο μας γνωρίζει πως τα ζητήματα του οικογενειακού δικαίου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και ψυχοφθόρα για κάθε πελάτη. Γι αυτό προσφέρουμε τις άρτιες νομικές μας γνώσεις παρέχοντας όμως απόλυτη εχεμύθεια και ένα φιλικό περιβάλλον, άξιο εμπιστοσύνης. Προσπάθεια μας είναι πάντα η εξεύρεση μιας επιτυχούς, οικονομικής λύσης , εναρμονισμένης πλήρως στα θέλω του πελάτη μας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε υποθέσεις σχετικές με:

  • Έκδοση αποφάσεων διαζυγίων (συναινετικών ή κατ’ αντιδικία)
  • Έκδοση επιμέλειας και διατροφών τέκνων, καθώς και επικοινωνία με ειδικούς και έμπειρους ψυχολόγους , που αναλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους διαζευγμένους γονείς
  • Επίλυση περιουσιακών διαφορών (Αποκτήματα μεταξύ των συζύγων) εξωδικαστικά ή και δικαστικά με την άσκηση σχετικής αγωγής.
  • Εκούσια και δικαστική αναγνώριση τέκνου.
  • Αναγνώριση ή Αμφισβήτηση ή προσβολή της πατρότητος τέκνου.
  • Υιοθεσίες
  • Δικαστική συμπαράσταση  κ.λ.π.