Ιατρικές Αμέλειες – πρόκληση σωματικών βλαβών ή ανθρωποκτονίας, ηθικές βλάβες – ψυχικές οδύνες κ.λ.π.)