Το γραφείο μας στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση των επενδυτών και επαγγελματιών , βοηθώντας τους στη γρήγορη και αποτελεσματική έκβαση των υποθέσεών τους. Παρέχουμε ολοκληρωμένες

  • Σύσταση-Τροποποίηση  Ο.Ε. – Ε.Ε – ΙΚΕ – ΑΕ- ΕΠΕ
  • Εμπορικά  Σήματα  (Εθνικά, Κοινοτικά, Διεθνή)
  • Διαταγές  Πληρωμής  από Αξιόγραφα-Επιταγές-   Συναλλαγματικές-Τιμολόγια
  • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων , Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και κάθε σχετικού έγγραφου που καθημερινά χρειάζονται οι εταιρείες στη συναλλαγή τους με τράπεζες και οργανισμούς
  • Εταιρικές  διαφορές
  • Λύση σε προβληματικές επιχειρήσεις τόσο με τη μέθοδο της συνδιαλλαγής όσο και με τη διαδικασία πτώχευσης (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα)