Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε εργατικά θέματα, τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργαζόμενους, προασπίζοντας τα συμφέροντά τους. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σχετικές με συμβάσεις εργασίας, απολύσεις, συμφωνίες συμβιβασμού.