Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν δίκαι’ έχων

Ο μικρός νικάει τον μεγάλο όταν έχει δίκιο | Αισχύλος, 525-456 π.Χ. |

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 4137187

Οι ιστοσελίδες ioannidis-dikigoros.gr, dikigoros-peiraia.gr και dikigoroi-peiraia.gr καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες και ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούν ή να ενημερώνουν τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, οι ιστοσελίδες ioannidis-dikigoros.gr, dikigoros-peiraia.gr και dikigoroi-peiraia.gr, οι κατασκευαστές της, η διοίκηση αυτής, οι υπάλληλοί της και τα τρίτα μέρη που αναφέρονται στις παρούσες διαδικτυακές τοποθεσίες δεν δηλώνουν ή εγγυώνται, ευθέως ή εμμέσως, για την αλάνθαστη, χωρίς ιούς ή μη επιβλαβή λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων ή/και για την ορθότητα, τη λογικότητα, την επικαιροποίηση ή την πληρότητα των περιεχομένων αυτών και σαφώς αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες, με την ευρύτατη έννοια, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση των παρουσών διαδικτυακών τοποθεσιών.