Η συνεχής ενημέρωση του γραφειου μας για τα νέα δεδομένα και τις συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία και τη φορολόγηση στα ακίνητα καθώς και η μεγάλη πείρα που διαθέτουμε στον τομέα αυτών είναι οι λόγοι που πολλοί επενδυτές απευθύνονται σε εμάς για να εφοδιαστούν με υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλές σε σχέση με θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας. Εκπροσωπούμε μια ομάδα επαγγελματιών που έχουν επιβεβαιώσει τη δική τους καλή τους φήμη στον τομέα των ακινήτων και μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πελατών μας στις καθημερινές τους συναλλαγές, γι αυτό και πολλοί  Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού μας εμπιστεύονται «εν λευκώ» τα θέματα τους για την ακίνητή τους περιουσία.

Συγκεκριμένα, η εργασία που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνει:

  • Αγοραπωλησίες ακινήτων και παράσταση στην υπογραφή συμβολαίων  (Επαγγελματικές Στέγες, Διαμερίσματα, Κατοικίες, Οικόπεδα, Αγροτεμάχια, κλπ.)
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο / Έκδοση Βεβαιώσεων προς τράπεζες  και οργανισμούς
  • Διαχείριση Ακινήτων ιδιοκτητών , που κατοικούν στο εξωτερικό ή στην επαρχία (εξεύρεση μισθωτών/ σύνταξη μισθωτηρίων/ θεώρηση μισθωτηρίων στην αρμόδια ΔΟΥ/είσπραξη μισθωμάτων/επικοινωνία και συνεχής ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα/ διόρθωση λαθών των έκτατων φόρων στα ακίνητα (στους λογαριασμούς ΔΕΗ) / είσπραξη οφειλομένων κοινοχρήστων/ τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων του ακινήτου/ δικαστική επιδίωξη καταβολής μισθωμάτων)
  • Διαπραγμάτευση και σύνταξη εργολαβικών συμφωνητικών , ιδιωτικών συμφωνητικών για εργολάβους  κατασκευαστές, οικοπεδούχους, πωλητές, αγοραστές. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανοικοδόμηση με αντιπαροχή για τον κατασκευαστή και τον οικοπεδούχο
  • Παροχή νομικών κατευθύνσεων και συμβουλών για αγορά, πώληση , δωρεά, γονική παροχή , μακροχρόνια μίσθωση, ανταλλαγή ακινήτων, σύνταξη σχεδίων συμβολαίων , προσυμφώνων και κάθε είδους συμφωνητικού για την ακίνητη περιουσία
  • Αγωγές για τη διεκδίκηση ακινήτου , αποβολή από τη νομή , ασφαλιστικά μέτρα νομής , υποθέσεις χρησικτησίας  ακινήτου.
  • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης , άρση προσημείωσης υποθήκης , διαπραγμάτευση όρων στεγαστικού δανείου και έλεγχος δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες.
  • Εγγραφές στο Κτηματολόγιο , αγωγή και αίτηση στο δικαστήριο για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών.